marbis GmbH
hierna aangeduid als "Nitrado"
Algemene Voorwaarden

Laatste aanpassing: 05/08/2015
Director Marcel Bößendörfer

I. Algemeen

marbis GmbH, onder de handelsnaam "Nitrado," opereert een internet portaal met de URL "nitrado.net.".Dit is een platform waarmee klanten prepaid betaalde game- en voice server diensten kunnen huren, samen met andere diensten zoals bijvoorbeeld webruimte. Klanten kunnen zich gratis registreren op de Nitrado website. Om te registreren zijn een gebruikersnaam, e-mail adres en wachtwoord benodigd.

De algemene voorwaarden (“voorwaarden”) beheren de contractuele relatie tussen Nitrado en zijn klanten die de server diensten gebruikt (hierna benoemd als “Klant”).


II. Diensten

1. Nitrado bied zijn klanten de optie om betaalde server diensten te huren doormiddel van het internet portaal www.nitrado.net voor een vooraf vastgestelde tijdsperiode.

2. Op het verzoek van de klant treed Nitrado op als bemiddelaar tussen de klant en de respectievelijke organisatie die verantwoordelijk is voor de toewijzing en/of het onderhoud van domeinen. Nitrado heeft geen controle of invloed op het domein toewijzings proces en kan niet garanderen dat het domein dat de klant aanvraagt wordt toegewezen of dat de rechten aan iemand anders behoren. De volgende regels moeten in acht genomen worden tijdens het verkrijgen of beheren van domeinen:

a) De klant garandeert dat het domein wat hij wil vastleggen de rechten van derden niet schend. Als de klant het recht op het domein te verliezen dient deze Nitrado direct te informeren.

b) Indien de klant nog geen content heeft geüpload naar een domein voor hem door Nitrado beheerd, of beheer door Nitrado zelf is het Nitrado toegestaan om eigen content op het domein te plaatsen zoals gratis advertenties voor zichzelf of derden.

c) Indien de klant het domein opzegt kan Nitrado zonder kosten het de site gebruiken om eigen content weer te geven zoals advertenties voor zichzelf of derden totdat het domein verloopt. Als de klant niet wil dat Nitrado op deze manier gebruik maakt van het domein moet deze schriftelijk de onmiddellijke verwijdering van het domein aanvragen.

3. De voordelen geleverd door Nitrado vereisen registratie als klant. Registreren zelf is gratis. Nitrado mag klanten weigeren te registreren zonder opgaaf van redenen. Om te registreren moet de klant een registratieformulier invullen. Om de site te betreden kiest de klant een gebruikersnaam en wachtwoord.

4. De server diensten mogen alleen gebruikt worden voor de doelen gespecificeerd door Nitrado. Het is verboden om illegale content op te slaan op de opslagruimte beschikbaar gemaakt voor de klant of om illegale content te verspreiden via de communicatie mogelijkheden van de server.

5. Gebruik van de Nitrado website en bijbehorende opties zijn onderhevig aan de huidige staat van de internet dienst technologie. Tijdelijke beperkingen kunnen ondervonden worden door problemen zoals onderbrekingen van telecommunicatie, stroomvoorzieningen, hardware en software fouten.


III. Contract, Prijzen, Betaalvoorwaarden

1. De diensten en producten aangeboden op de Nitrado website zijn alleen een uitnodiging aan de klant om een aanbod te maken. Een bindend contract tussen Nitrado en de klant wordt alleen uitgevoerd na een succesvolle registratie onder nummer I. en een order onder nummers V. 3. en 4.

2. De klant moet een vooruitbetaling overmaken naar zijn account om diensten op het Nitrado internet poraal geleverd te gebruiken. Details zijn te vinden onder nummer V.

3. Zoals klanten zijn gedefinieerd onder § 312d Sec 1 van het Burgerlijk Wetboek, zijn klanten niet gerechtigd te eisen dat Nitrado een factuur uitgeeft. Nitrado volgt de plicht een geschreven rekening beschikbaar te stellen in de account van de klant. De klant heeft altijd de optie deze details van zijn account uit te printen.


IV. Voorzieningen voor Registratie

1. Alleen natuurlijke personen met onbeperkte handelsvrijheid, partnerverbanden of legale entiteiten hebben het recht op ongelimiteerd gebruik van de site.

2. Minderjarige klanten hebben een optie voor gelimiteerd gebruik. Door te registreren geeft de minderjarige aan dat de ouder of voogd geïnformeerde toestemming geeft voor het gebruik van Nitrado server dienste. Nitrado mag op ieder moment geschreven toestemming vragen van de ouder of voogd.

3. Om te voldoen aan de eisen voor bescherming van minderjarigen behoudt Nitrado het recht om een leeftijdsverificatieproces uit te voeren. Leeftijd verificatie kan plaatsvinden via een automatische consistentie check gebaseerd op data beschikbaar gesteld door de klant. Nitrado heeft het recht om voldoende bewijs te verzoeken voor de leeftijd verificatie.

4. De klant zal informatie verzocht in het registratie formulier compleet en correct opgeven. Registratie met informatie van een derde of het opgeven van onjuiste informatie is verboden.


V. Betaling voor diensten door het laden van de account

1. Om de klant toegang te geven tot de diensten geleverd door Nitrado in een ongecompliceerde manier en gewenste hoeveelheid dient de klant een prepaid storting in EURO te maken naar tijn Nitrado account door middel van een van de betaalmethoden aangeboden in het Nitrado portaal. De klant kan het gestorte bedrag bekijken in zijn account overzicht. In het geval dat de klant hier vaker gebruik van maakt zijn de waarden van individuele stortingen weergegeven in een samengevoegd overzicht.

2. Stortingen worden alleen geladen via het internet portaal aangeboden door Nitrado via de URL www.nitrado.net, en kunnen alleen gebruikt worden voor het bestellen van diensten aangeboden door Nitrado. De geladen storting maakt het mogelijk een dienst of diensten te kiezen tot het respectievelijke bedrag dat is weergegeven in het account overzicht.

3. Het contract voor het verkrijgen van de gewenste dienst(en) is uitgevoerd met een bindende klantorder op het eerder genoemde internet portaal. De geldende prijs op het tijdstip van de order plaatsing word van het account overzicht afgetrokken in de hoeveelheid die bevestigt is door de gebruiker en blijft beschikbaar tot de beschikbare tegoeden zijn uitgeput.

4. Een bestelling met een hogere waarde dan de hoeveelheid tegoed weergeveven in het account overzicht wordt niet geaccepteerd. In dit geval moet de klant meer tegoed op de account laden voor de order kan worden geplaatst.

5. Het bedrag weergegeven in het account overzicht wordt niet uitbetaald, en kan niet ingeruild worden tegen contant geld.

6. Het geladen bedrag kan gebruikt worden tot het einde van het derde (3) jaar na storting. Hierna verloopt het bedrag en word het verwijderd van het account overzicht.


Va. Stortingen door derden

1. Derden mogen geld storten in de account van een geregistreerde gebruiker via de betaalmethoden aangeboden op het Nitrado portaal voor een te bepalen bedrag. Dit kan uitgevoerd worden via de “laad storting voor...” knop. De stortende prtij voert de gewenste gebruikersnaam in zodat de ontvanger kan verifiëren wie geld op zijn account stort.

2. De aangewezen ontvanger van de storting kan deze accepteren. De waarde van de derde is weergegeven in het account overzicht na acceptatie van de ontvanger van de storting. De regels uitgelegd onder V. gelden voor gebruik van stortingen op deze manier ontvangen.


Vb. Supports servers

1. De betalingsmethoden geboden op het Nitrado internet portaal staan toe om geld te storten op de account van een zogenaamde professionele eigenaar door een medegebruiker via de “ondersteun server” knop, waarna de medegebruiker een vooraf bepaald bedrag overmaakt wat geladen word in de professionele eigenaars account.

2. De partij die de storting maakt voert zijn account naa in zodat de professionele eigenaar kan verifieren wie geld aan zijn account wil toevoegen. Daaarnaast bevestigd de stortende partij dat een contract tussen hem en de professionele eigenaar is uitgevoerd.

3. Na de medegebruikers bevestiging zoals aangegeven in Vb. 5 ontvangt de professioneel eigenaar een bericht dat een storting door een derde medegebruiker aan hem is aangeboden. De professionele gebruiker kan de storting bevestigen.


VI. Opzeggen van de account

1. De klant is gerechtigd het contract met Nitrado voor de contractuele server diensten te beëindigen aan het einde van iedere contract termijn. Tenzij een belangrijke reden van Nitrado bestaat word terugbetaling van de account balans niet overwogen.

2. Nitrado is gerechtigd on het gebruiksrecht van de klant op het internetportaal, de Nitrado-dienst en/of het accountoverzicht in te trekken als de klant het contract of de zakelijke overeenkomst heeft gebroken. In het geval dat Nitrado het contract verbreekt word het account tegoed niet vergoed.

3. Nitrado verwijderd de data van een geregistreerde klant als deze niet op het internet poraal heeft ingelogd voor langer dan een jaar, als deze geen tegoed heeft (s. V.), of als het tegoed voor de respectievelijke periode is verlopen (s. V.6.).

4. De activiteiten van Nitrado kunnen na verloop van tijd veranderen; hierom behoud Nitrado het recht de Nitrado-dienst aan te passen. Nitrado behoud ook het recht om Nitrado diensten en klantenservice geheel of gedeeltelijk te onderbreken of stop te zetten. In het geval dat Nitrado gebruik maakt van dit recht is de klant gerechtigd om resterend tegoed teruggestort te krijgen als er nog tegoed open staat en de klant niet betrokken is bij gevallen zoals verklaard in V. 6.


VII. Privacy Beleid

1. De persoonlijke gegevens van klanten word verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de databeschermingswetten tot de omvang benodigd voor het uitvoeren van de automatische processen binnen de scope van het contract. Nitrado is gerechtigd de data te delen met natuurlijke personen of legale instanties als onderdeel van inspanningen om de bedrijfsactiviteiten te ontwikkelen.

2. De klant mag op ieder moment zonder opgaaf van redenen zijn toestemming hiervoor terugtrekken. Indien de data van de klant permanent verwijderd moet worden is een bericht aan Nitrado voldoende. De klant is hierbij medegedeeld dat bepaalde persoonlijke gegevens alleen verwijderd kunnen worden na een specifieke periode wegens legale of contractuele verplichtingen. Alle data die onder deze provisie valt word geblokkeerd totdat deze legaal verwijderd mag worden. De bestaande aanspraak van de klant om gebruik te maken van het internet poraal, de Nitrado diensten en/of het account overzicht verlopen automatisch met de verwijdering van deze gegevens.

3. De klant wordt hierbij medegedeeld dat Nitrado gebruik maakt van cookies en andere technieken voor evaluatie van gebruikspatronen. Dit is anoniem gedaan zonder specifieke referentie aan de klant. De opslag van deze gegevens is alleen voor evaluatie doeleinden.

4. Nitrado herinnert je expliciet aan het gedetailleerde privacybeleid, dat bekeken kan worden door te klikken op deze link.


VIII. Terugroeprecht

1. De klant, de consument in termen van paragraaf 312 d van het Duitse Burgerlijk Wetboek, is gerechtigd om zijn contract te annuleren binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen.

De opzeggingstermijn is veertien dagen vanaf de datum van de uitvoering van het contract.

Om het terugroeprecht af te dwingen moet de klant Nitrado expliciet informeren via post, of via telefoon of email (bv. een brief verstuurd via pos, een telefax of een email) aangaande zijn beslissing om het contract op te zeggen. De klant mag het bijgesloten opzeggingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

De opzegging moet geadresseerd zijn aan:
marbis GmbH
Griesbachstr. 10
76185 Karlsruhe, Germany
Telefax: 0049 800-100 3860
E-Mail: support@nitrado.net / Support-Ticket
Telefoon: US: 775-321-2102
DE/EN: +49 (0) 721 7540 44 44

Dit is een standaard Duits netnummer. Vraag je telefoonprovider om de exacte kosten.

Om de opzegtermijn te handhaven volstaat dat de communicatie betreffende de uitvoering van het terugroeprecht is verstuurd voor het einde van de opzegtermijn.

Een voorbeeld revocatie formulier is hier te downloaden.

Consequenties van terugroepen
In geval van een effectieve terugroeping worden de gezamenlijk ontvangen diensten terugbetaald zonder vertraging, maximaal veertien dagen nadat de informatie aangaande het stopzetten van het contract is ontvangen door Nitrado. Voor deze terugbetaling gebruikt Nitrado hetzelfde type betaling dat is gebruikt om de oorspronkelijke transactie te maken, tenzij iets anders expliciet is overeengekomen. Onder geen omstandigheden worden emolumenten gerekend voor deze terugbetaling. Indien de klant heeft geëist dat de dienst gestart is tijdens de terugroep periode moet de klant Nitrado een geschikte hoeveelheid betalen, corresponderend met de portie van diensten voorzien in het contract reeds geleverd tot de tijd waarop Nitrado is geïnformeerd over de annulatie van het contract.


IX. Aansprakelijkheid

1. Nitrado is aansprakelijk in overeenstemming met statutaire eisen voor schade resulterend van letsel aan leven, ledematen of gezondheid veroorzaakt door opzet of nalatige plichtbreuk van Nitrado of andere schade gebaseerd op opzettelijke of grote nalatigheid, pichtbreuk en fraude.

2. In addition, Nitrado is legally liable for damages in the case of the provision of guarantees. Except in one of the aforementioned cases, Nitrado is liable for ordinary negligence only if its directors, manager, or other agent violate an essential contractual obligation. In these instances, the liability is limited to typical and foreseeable damages. In all other instances, Nitrado is not liable for ordinary negligence. Nitrado shall not be liable for indirect or consequential damages.

3. Nitrado neemt geen verantwoording voor fouten in input, transmissie en/of evaluatie omdat deze buiten de controle van Nitrado liggen.

4. De klant is verantwoordelijk voor de content die hij beschikbaar maakt op het internet en is volledig verantwoordelijk voor wetsbreuken.

5. Nitrado behoud het recht om fouten te corrigeren, zelfs achteraf, speciaal in het openbaren van informatie en prijzen. Een schadeclaim van de klant is uitgesloten in deze gevallen.


X. Veranderingen in de Algemene Voorwaarden

Nitrado is toegestaan veranderingen aan te brengen aan de inhoud van deze algemene voorwaarden zonder toestemming van de consument, zolang deze veranderingen redelijk zijn, rekening houdend met de belangen van Nitrado voor de klant. Het goedkeuren van de aanpassing zal als geaccepteerd beschouwd worden als de klant geen bezwaar maakt tegen de veranderingen binnen vier weken na ontvangst van de verandering. Nitrado is verplicht zijn klanten te informeren van de veranderingen gezamelijk met de consequenties van het nalaten om bezwaar te maken. Indien de klant bezwaar maakt binnen deze periode is het Nitrado toegestaan het recht op gebruik van het internet portaal, de Nitrado Diensten en/of het account overzicht te ontzeggen.


XI. Verboden

Onjuist en misbruik van het Nitrado platform en op servers beheerd door Nitrado is verboden. Misbruik omvat, maar niet uitsluitend, wanneer de klant:

- Met opzet onjuiste, misleidende, incorrecte of incomplete informatie biedt;

- De instructies gedefinieerd tijdens het registreren niet volgt;

- Heeft fraude gepleegd, of probeert fraude te plegen, vooral door gebruik te maken van mechanismes, software of andere scripts in verbinden met gebruik van de website die storen met het functioneren van de website;

- Heeft met opzet een fout veroorzaakt;

- De beschikbare server of programma's op de servers manipuleerde;

- Heeft de wettelijke bepalingen geschonden, de algemene voorwaarden van Nitrado geschonden, of de algemene regels voor gebruik en verplichtingen jegens anderen geschonden.


XII. Overige provisies

1. Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk, is of wordt ongeldig is geworden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. Indien een bepaling ongeldig is, een juridisch toelaatbare bepaling neemt zijn plaats.

2. De taal van het contract is Duits.