Server protection check

Na tej stronie możesz zobaczyć, czy serwer gry jest lub był chroniony.
W trybie"chronionym" serwer będzie przeinstalowany i dostęp FTP będzie ograniczony. Instalowanie trybów, map i konfiguracji jest wtedy możliwe tylko poprzezinterfejs strony. Z tą metodą można uniknąć cheatów na serwerze.

Aktywować zabezpieczenia serwera?

Ochrona serwera moze być aktywowana na interfejsie WWW serwera gry w menu "Ochrona serwera". Dostępne jest to dla wszystkich typów serwera gry (Serwer klanowy, publiczny, serwery 1000FPS i 1000FPS).