marbis GmbH
dalej zwane jako “Nitrado“
Zasady i Warunki marbis GmbH dotyczące korzystania z serwerów Cloud Server i serwerów dedykowanych

Obowiązuje od: 19.06.2017
CEOs: Marco Balle i Marcel Bößendörfer

Ogólne
Oprócz Niemieckich Zasad i Warunków użytkowania ("GTC") uzgodniono specjalne zasady korzystania z serwerów typu cloud i dedykowanych serwerów (zwanych dalej "serwerami") między Nitrado a klientami. Dostarczenie serwerów wymaga użycia dynamicznej platformy przez klienta, co umożliwia mu wdrożenie wirtualnej infrastruktury sprzętowej i programowej za pośrednictwem tej platformy w sposób odpowiedni do jego potrzeb.
 1. Klienci, którzy wynajmują serwer Cloud i/lub Serwer dedykowany za pośrednictwem Nitrado, odpowiadają za administrowanie i utrzymywanie serwera, a także bezpieczeństwo wynajmowanego serwera. Obowiązkiem klienta jest zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania zabezpieczającego, a także regularne informowanie o znanych lukach w zabezpieczeniach i likwidacji ich. Instalacja programów obsługi technicznej lub innych programów dostarczonych przez Nitrado nie zwalnia klienta z tego obowiązku.
 2. Każdy klient jest zobowiązany do utworzenia i zarządzania swoim serwerem w taki sposób, aby bezpieczeństwo, integralność i dostępność sieci innych serwerów, oprogramowania i danych osób trzecich nie była zagrożona. W szczególności, ale nie wyłącznie, wyraźnie zabrania się:
  • Wysyłać spam
  • Wysyłać e-maile bez użycia podwójnej procedury opt-in
  • Używania fałszywych adresów nadawcy wiadomości e-mail
  • Udostępniać serwer osobom trzecim
  • Rozpowszechniać nielegalne i pornograficzne treści (zwłaszcza akty terrorystyczne, poglądy polityczne itd.)
  • Udostępniania plików, głównie udostępnianie plików P2P
  • Zmiany adresu MAC
  • Naruszać systemy komputerowe osób trzecich (“hacking“)
  • Kopanie krypto waluty lub wykonywanie innych podobnych obliczeń, które przekraczają średnie zużycie procesora
  • Sprzedawać kradzione lub fałszywe dane kont (takie jak "generatory kont", "generatory kont alternatywnych" lub podobne)
  • Skanowania sieciowe
  • Łamanie adresów IP
 3. W przypadku naruszenia tego obowiązku przez klienta Nitrado ma prawo do czasowego zawieszenia serwera. Dotyczy to w szczególności tak zwanych ataków typu "odmowa usługi" (DoS Attacks), które klient wykonuje za pośrednictwem swojego serwera, a także w przypadku, gdy klient nie ponosi odpowiedzialności za szkodliwy czyn, na przykład jeśli serwer klienta jest używany przez osoby trzecie. Celowe działanie klienta upoważnia Nitrado do rozwiązania stosunku umownego bez uprzedzenia.
 4. Klient przyjmuje pełną i bezwzględną odpowiedzialność za wszystkie aplikacje innych firm zainstalowane na serwerze oraz wszelkie skutki, jakie takie aplikacje mogą wywołać dla oprogramowania, sprzętu lub urządzeń.
 5. Nitrado wyraźnie wskazuje, że klient musi przechowywać kopie zapasowe zawartości na serwerze. Nitrado nie ponosi odpowiedzialności za utratę treści lub danych klienta i nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe utracenie lub usunięcie danych na serwerze. Nitrado nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej ani jakiekolwiek inne straty spowodowane normalną eksploatacją serwera.
 6. Klient jest poinformowany, że w ramach świadczenia serwerów obowiązek firmy Nitrado ogranicza się wyłącznie do dostarczania zasobów i sieci niezbędnych do obsługi serwerów.